มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก


 • มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก - มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก video embed list by Ali Pardun on Thursday May 23 2019 and being read by 2,751 people, 1,033 people give positive ratings about this topics.

มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก Video Embed List


  1. ม.(ไม่) สันติภาพ ?
   Duration: 1:09:12  2. ปากโป้ง "ดีเอสไอ" เดินหน้าสอบ "ม.สันติภาพโลก" คดี"ปริญญาบัตร"ปลอม !!
   Duration: 30:08  3. ต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชื่อ "มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก"
   Duration: 5:04  4. พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก 19 ม ค 2556 p5
   Duration: 12:25  5. DSI สอบกราวรูดดารา-คนดัง ม.สันติภาพโลก
   Duration: 4:01  6. มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก
   Duration: 3:21  7. ข้อคิดที่ดีเกี่ยวกับ ม สันติภาพโลก โดย ศ กิตติคุณ ดร เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
   Duration: 6:34  8. พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก 19 ม ค 2556 p1
   Duration: 22:28  9. พบ ดร.ปลอมเกลื่อนมหาวิทยาลัย เดีเอสไอสอบโยง ม.สันติภาพโลก - เข้มข่าวค่ำ
   Duration: 3:56  10. ที่นี่ThiPBSเปิดประเด็นมหาลัยเถื่อน ม.สันติภาพโลก
   Duration: 5:07  11. ม.สันติภาพโลก
   Duration: 2:37  12. ม สันติภาพโลก dsi ร่วมกับ สกอ ตรวจสอบมหาวิทยาลัย
   Duration: 3:46  13. คลิประเบียงข่าวโกงวุฒิการศึกษา ม สันติภาพโลก
   Duration: 3:15  14. คุก10ปี! 9 ผู้บริหารม.สันติภาพโลก แจกปริญญาปลอม | 24 เม.ย.62 | TNN ข่าวบ่าย
   Duration: 3:13  15. vdo ดาราเข้าพบDSIกรณีมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก
   Duration: 3:07  16. พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก 19 ม ค 2556 p4
   Duration: 21:43  17. ศ เกียรติคุณ ดร สมบัติ เมทะนี แสดงความยินดี ม สันติภาพโลก
   Duration: 4:58  18. มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก, กาปรับ ครม., ปฏิวัติรัฐประหารรัฐบาล
   Duration: 22:26  19. ข้อคิดที่ดีเกี่ยวกับ ม สันติภาพโลก โดย ศ กิตติคุณ ดร เอนก หิรัญรักษ์
   Duration: 2:51  20. แฉเครือข่ายปลอมปริญญา อาจโยงขบวนการ ม.สันติภาพโลก - เข้มข่าวค่ำ
   Duration: 3:01